Bộ mặt Hộ pháp Quốc Sư

Tác giả Conquest312, Th.01 09, 2019, 07:10 sáng

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Th.01 09, 2019, 07:10 sáng Last Edit: Th.10 18, 2019, 12:32 chiều by traceurdead
Tên Q: Bộ mặt Hộ pháp Quốc Sư
ĐKNV: Lv 60, hoàn thành nv: Huyền thoại về binh lính phòng vệ thành tuyết
Địa điểm: Liêu Đông
Vật phẩm nhận được: Ngọc Thanh Long
Nội dung nhiệm vụ:
-Đến tần 2 Tuyết địa Thương Lê nói chuyện với Ô hằng binh bên phải đồng ý giúp đỡ.
_Trở về Ô hằng bộ lạc nói chuyện vớí Thạc Tấn rồi vào chiến đấu với Thạc Tấn.
Thắng lợi tiếp tục đối thoại rồi vào chiến đấu với Xà tinh (lv 135,hp 15k)
Thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ.