Truyền Xuân Thảo Đến Từ Đâu

Tác giả A Vi Võ, Th.01 07, 2019, 06:15 chiều

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

A Vi Võ

Th.01 07, 2019, 06:15 chiều Last Edit: Th.01 11, 2019, 06:26 chiều by A Vi Võ
Tên nhiệm vụ: Truyền Xuân Thảo đến từ đâu
Điều kiện nhiệm vụ: Lv 25.
Địa điểm: Giao Châu, Thành Giao Chỉ.
Vật phẩm có được: Tân Truyền Văn Chương (trí + 1, SP + 10, lv 20).
Quá trình nhiệm vụ:
Đến Giao Châu Thành Giao Chỉ tại nhà trọ đối thoại với Tề Tiên Sinh, đồng ý giúp đỡ.
Đến Thôn Thương Ngỗ tại phú hộ đối thoại với Âu Học Sĩ, trả lời câu hỏi:
16 Biên, Mộc Dân Biên, Lễ Nghĩa Liêm Sĩ.
Trả lời xong được Quản Tử Tàn Biên.
Trở về thành Giao Chỉ tại nhà trọ đối thoại với Tề Tiên Sinh, đồng ý giúp đỡ tiếp.
Đến Quế Lâm Ngư Thuyền đối thoại với Thầy bói Vân Du, trả lời câu hỏi:
Thương Triều, Quí Giáp Cốt, Giáp Thương Chiêm Tự.
Trả lời xong được Giáp Cốt Bù Cổ Điển.
Trở về đối thoại với Tề Tiên Sinh và vào chiến đấu với Diệu Báo Quân 3 người, Đội Mãnh Báo 3 người.
Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.