Mưu mẹo công tôn

Tác giả Conquest312, Th01 09, 2019, 07:08 AM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Th01 09, 2019, 07:08 AM Last Edit: Th10 18, 2019, 12:33 PM by traceurdead
Tên Q: Mưu mẹo công tôn
Điều kiện nhiệm vụ: cần phải hoàn thành nhiệm vụ đại thắng Bạch Lang
Địa điểm: Liêu Đông,Thương Bình Thành.
Vật phẩm có được: tùy theo trường hợp có được Băng tay Mộ Dung(công+24,phong+2,lv80),hoặc các loại tay (công+24,hỏa+2,lv80),(công+24,địa+2,lv80),( công+24,thủy+2,lv 80)
Nội dung nhiệm vụ:
Ta đến nhà Công Tôn Khang tại Liêu Đông - Thương Bình thành đối thọai với Công Tôn Khang
Ta đến Tuyết địa Thương Lê đối thoại với Lính tuần tra
Ta trở về đối thọai với Công Tôn Khang
Ta vào nhà kế bên nhà buôn tạp hóa đối thọai với viên thượng
Trở về đối thọai với Công Tôn Khang và vào chiến đấu với viên thượng,viên hy và mộc giáp binh 6 người, Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.