Thiếu niên A Hổ

Tác giả Conquest312, Th01 09, 2019, 07:08 AM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Th01 09, 2019, 07:08 AM Last Edit: Th10 18, 2019, 12:34 PM by traceurdead
Tên nhiệm vụ: Thiếu niên A Hổ
Điều kiện nhiệm vụ: không có
Địa điểm: thành Lan Bình - Liêu Đông
Vật phẩm nhận được: Băng Thanh Thủy (Tâm + 1), và Hoàn hồn đan
Nội dung nhiệm vụ:
- Đến thành Lan Bình, đối thoại với A Hổ.
- Tìm Lụa dệt tay (Binh dinh - bộ lạc Ô Hằng), và Vải thô cũ kỹ (Nhã thất - thôn Vọng Bình), giao cho A Hổ, chọn "Được thôi, không thành vấn đề" thì hoàn thành nhiệm vụ.