Giai ngưu phối mĩ tữu

Tác giả Conquest312, Th01 09, 2019, 07:07 AM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Th01 09, 2019, 07:07 AM Last Edit: Th10 18, 2019, 12:34 PM by traceurdead
Tên nhiệm vụ: Giai ngưu phối mĩ tữu
Điều kiện nhiệm vụ: không có
Địa điểm: bộ lạc Ô Hằng - Liêu Đông
Vật phẩm nhận được: Sườn dê x5
Nội dung nhiệm vụ:
- Đến bộ lạc Ô Hằng, đối thoại với Ô Hằng dũng sĩ, chọn "Được thôi, không thành vấn đề".
- Tìm 2 Rượu lâu năm (Bần hộ - thôn Vọng Bình), giao cho Ô Hằng dũng sĩ thì hoàn thành nhiệm vụ.