Tướng tinh minh diệt

Tác giả Conquest312, Th01 09, 2019, 07:05 AM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Th01 09, 2019, 07:05 AM Last Edit: Th10 18, 2019, 12:35 PM by traceurdead
Tên nhiệm vụ: Tướng tinh minh diệt
Điều kiện nhiệm vụ: lv 25.
Địa điểm: Liêu Đông, Lan Bình Thành.
Vật phẩm nhận được: Quách Gia Mê.
Nội dung nhiệm vụ:
- Đến Lan Bình Thành, nói chuyện với Quách Gia ( đã rb ) nhận nhiệm vụ
- Nói chuyện với Điền Thọ tại nhà trọ Lan Bình Thành
- Đi về Liễu Thành Tuyết Động ( đường về U Châu ), trên đường đi gặp Hỏa Xà Tinh và vào chiến đấu, thằng lợi trở về gặp Quách Gia thì hoàn thành nhiệm vụ.