Thợ khoáng lạc đường

Tác giả Conquest312, Th01 09, 2019, 07:04 AM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Th01 09, 2019, 07:04 AM Last Edit: Th10 18, 2019, 12:36 PM by traceurdead
Tên Q: Thợ khoáng lạc đường
Điều kiện nhiệm vụ: không có.
Địa điểm: Liêu Đông, Bộ Lạc Ô Hằng.
Vật phẩm có được: Hợp thành đồ (trí lực + 8, phòng -1, lv 20), hoặc Mũ Xích Hổ (phòng vệ + 8, nhanh nhẹn - 1, lv 20), hoặc Kiếm Dương Sa (công + 7, nhanh nhẹn + 1, lv 25).
Nội dung nhiệm vụ:
Ta đến Bộ Lạc Ô Hằng, đối thoại với Trương Ma Ma, đồng ý giúp đỡ.
Đến Liễu Thành Tuyết Động, trong động ta gặp thợ khoáng, đối thoại với anh ta xong gặp gấu xám, vào chiến đấu.
Thắng lợi trở về tìm Trương Ma Ma thì hoàn thành nhiệm vụ.