Viễn chinh Ô Hoàn

Tác giả Conquest312, Th.01 09, 2019, 07:05 sáng

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Th.01 09, 2019, 07:05 sáng Last Edit: Th.10 18, 2019, 12:35 chiều by traceurdead
Tên nhiệm vụ: Viễn chinh Ô Hoàn
Điều kiện nhiệm vụ: không có
Đại điểm: tuyết địa Lô Long - Liêu Đông
Vật phẩm nhận được: Băng tay Hỏa Nham (DEF + 5, LV 10)
Nội dung nhiệm vụ:
- Đến tầng 1 tuyết địa Lô Long, đối thoại với Công Tôn Toản, chọn "Đồng ý".
- Đến tầng 3 tuyết địa Lô Long, xảy ra đối thoại, vào chiến đấu với Ô Hằng chiến sĩ x3, Ô Hằng đao binh x5.
- Chiến đấu thắng lợi, đến tầng 4 tuyết địa Lô Long, xảy ra đối thoại, vào chiến đấu với Ô Hằng chiến sĩ x8, Ô Hằng đao binh x2.
- Chiến đấu thắng lới, đến tầng 5 tuyết địa Lô Long, đối thoại với Bố Lỗ, vào chiến đấu với Bố Lỗ, Ô Hằng chiến sĩ x4, Ô Hằng đao binh x5, tiếp viện Ô Hằng dũng sĩ x3.
- Chiến đấu thắng Lợi, trở về, đối thoại với Công Tôn Toản thì hoàn thành nhiệm vụ.