Ô Hoàn ngang tàn

Tác giả Conquest312, Th01 09, 2019, 07:04 AM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Th01 09, 2019, 07:04 AM Last Edit: Th01 11, 2019, 09:05 AM by Conquest312
Tên nhiệm vụ: Ô Hoàn ngang tàn
Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Nghĩa sĩ Điền Thọ.
Địa điểm: thành Lan Bình - Liêu Đông
Vật phẩm nhận được: Mì Dương Xuân x30
Nội dung nhiệm vụ:
- Đến Lan Bình độ - thành Lan Bình, đối thoại với Ông thợ lão, chọn "Đương nhiên, không nên chậm trễ".
- Đến tọa độ 2100:1700 sơn động Đơn Vu (19531), xảy ra đối thoại, vào chiến đấu với Thạc Tấn, Dư Phu La, tướng Sói xám x2, binh Lang vương x2, Ô Hằng bạch mã x2.
- Chiến đấu thắng lợi, trở về, đối thoại với Ông lão thợ thì hoàn thành nhiệm vụ.