Nơi sâu động tuyết

Tác giả Conquest312, Th01 09, 2019, 07:01 AM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Th01 09, 2019, 07:01 AM Last Edit: Th10 18, 2019, 12:36 PM by traceurdead
Tên Q: Nơi sâu động tuyết
Điều kiện nhiệm vụ: không có.
Địa điểm: Liêu Đông, Thôn Vọng Bình.
Vật phẩm có được: point skill +1, point stt +1.
Nội dung nhiệm vụ:
Ta đến Thôn Vọng Bình ở Liêu Đông (19011) đối thoại với A Nghị, hay tin trong tuyết động có một con mãnh thú.
Ta vào ngôi nhà nhỏ (19174) đối thoại với Lương Mậu.
Đi đến Tuyết Động Liêu Đông (19506), trong động ta gặp Thương binh, đối thoại với anh ta, lập tức vào chiến đấu với cự thú.
Thắng lợi trở về (19174) tìm Lương Mậu thì hoàn thành nhiệm vụ.