Bỉnh Nguyên hưng học

Tác giả Conquest312, Th01 09, 2019, 07:01 AM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Th01 09, 2019, 07:01 AM Last Edit: Th10 18, 2019, 12:38 PM by traceurdead
Tên nhiệm vụ: Bỉnh Nguyên hưng học
Điều kiện nhiệm vụ: không có
Địa điểm: thôn Vọng Bình - Liêu Đông
Vật phẩm nhận được: Nho gia bửu điển (để làm quest Anh hùng tuấn mã)
Nội dung nhiệm vụ:
- Đến Phổ hộ - thôn Vọng Bình, đối thoại với Bỉnh Nguyên, chọn "Vương Liệt là ai", chọn "Đồng ý".
- Đến thành Lan Bình, di chuyển đến Bảng cáo thị, xảy ra đối thoại.
- Đến cửa Quan phủ - Lan Bình độ, xảy ra đối thoại, vào chiến đấu với Công Tôn Cung, Thương Bình binh x2.
- Chiến đấu thắng lợi, vào trong Quan phủ, đối thoại với Công Tôn Độ, vào chiến đấu với Dương Nghi, Liễu Nghị, Trương Tản, Công Tôn Mô, Thương Bình binh x2, tiếp viện Công Tôn Độ, Thương Bình binh x5.
- Chiến đấu thắng lợi, Vương Liệt gia nhập đội ngũ, trở về, đối thoại với Bỉnh Nguyên thì hoàn thành nhiệm vụ.