Đạp Đốn đại nhân

Tác giả Conquest312, Th01 09, 2019, 06:59 AM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Th01 09, 2019, 06:59 AM Last Edit: Th10 18, 2019, 12:38 PM by traceurdead
Tên nhiệm vụ: Đạp Đốn đại nhân
Điều kiện nhiệm vụ: không có
Địa điểm: bộ lạc Ô Hằng - Liêu Đông
Vật phẩm nhận được: Rượu đậu đen x5, hoặc Đao Hàn Sương (ATK + 9, LV 30).
Nội dung nhiệm vụ:
- Đến Binh Dinh , đối thoại với Ô Hằng binh, chọn "Được thôi, không thành vấn đề".
- Tìm 3 Nhánh cây MM (Nhà gỗ - thôn Vọng Bình), giao cho Ô Hằng binh thì hoàn thành nhiệm vụ.