Lễ tế của Ô Hằng tộc

Tác giả Conquest312, Th01 09, 2019, 06:58 AM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Th01 09, 2019, 06:58 AM Last Edit: Th01 11, 2019, 09:13 AM by Conquest312
Tên Q: Lễ tế của Ô Hoàn tộc
Điều kiện nhiệm vụ: lv 20.
Địa điểm: Liêu Đông, Bộ Lạc Ô Hoàn.
Vật phẩm có được: 2% exp, Băng vệ hà (tâm + 4).
Nội dung nhiệm vụ:
Đến đối thoại với Lâu Ban tại Bộ Lạc Ô Hoàn, đồng ý giúp đỡ ông ta.
Tìm Da Tuyết Điêu (Liêu Giáp Quân - Liễu Thuỵ tuyết địa tầng 2), giấy bìa cứng (Tuyết Tộc Nam - Vùng tuyết Bắc Phong), vải nhuộm (Có thể lượm được ở thành Trường An) mỗi thứ một cái đưa cho ông ta thì hoàn thành nhiệm vụ.