Khí tráng sơn hà

Tác giả Conquest312, Th01 09, 2019, 06:59 AM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Th01 09, 2019, 06:59 AM Last Edit: Th10 18, 2019, 12:39 PM by traceurdead
Tên nhiệm vụ: Khí tráng sơn hà
Điều kiện nhiệm vụ: LV 25
Địa điểm: tuyết địa Bạch Lang - Liệu Đông
Vật phẩm nhận được: Trương Liêu mê
Quá trình nv:
- Đến tầng 2 tuyết địa Bạch Lang, đối thoại với Trương Liêu.
- Bắt 1 Bạch Sói hầu, giao cho Trương Liêu.
- Đến tầng 1 tuyết địa Bạch Lang, đối thoại với Thạc Tấn, vào chiến đấu với Thạc Tấn, Ô nhiên ,Lầu Ban , Khiết dũng sĩ x7, tiếp viện Khiết tráng sĩ X7 (phải chiến thắng trong vòng 5 lượt).
- Chiến đấu thắng lợi, đến tuyết động Bạch Lang, xảy ra đối thoại, vào chiến đấu với Thạc Tấn, Tô Bộc Diên, Phổ Phú Lư, Tu Võ Lô, Nan Lâu, Địch dũng sĩ x5, tiếp viện Mong hổ quân x5 (phải chiến thắng trong vòng 5 lượt).
- Chiến đấu thắng lợi, trở về, đối thoại với Trương Liêu thì hoàn thành nhiệm vụ.