Hổ Phụ Vô Khuyển Tử

Tác giả A Vi Võ, Th01 07, 2019, 05:48 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

A Vi Võ

Th01 07, 2019, 05:48 PM Last Edit: Th01 11, 2019, 06:28 PM by A Vi Võ
Tên nhiệm vụ: Hỗ Phụ Vô Khuyển Tử
Điều kiện nhiệm vụ: (có lẽ là lv 25, mọi người test thử nhé! )
Địa điểm: Giao Châu, Hộp Phố thôn, Phan Ngẩu Thành, Nhĩ Đàm Động.
Vật phẩm có được: Ngọc bội mẫn.
Nội dung nhiệm vụ:
1. Đến Hợp Phố Thôn đối thoại Tô Nương Tử.
2. Đến quan phủ Phan Ngẫu Thành đối thoại Sĩ Tiếp.
3. Vào nhà Tôn Hằng (con trai Thái Thi Từ) đối thoại Tôn Hằng.
4. Về thôn hợp Phố thì danh nhau với Binh khăn vàng, Linh Trường Kích 5 người
5. Thắng lợi kiếm Da Chim Biển (Bồng Lai tiên Trưởng - rừng Bồng Lai), Vải Dệt (lang sư- mạng Thạch sơn) đưa Tô Nương Tử.
6. Đến Nhĩ Đàm Động (hình con cá mập) đối thoại với Lang Trĩ chiến đấu thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ.