Thần Thú Biết Ca Múa

Tác giả A Vi Võ, Th01 07, 2019, 05:46 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

A Vi Võ

Th01 07, 2019, 05:46 PM Last Edit: Th01 11, 2019, 06:21 PM by A Vi Võ
Tên Q: Thần thú biết ca múa
ĐKNV:Lv 25
Địa điểm: Giao Châu
Vật phẩm có được: Điểm kinh nghiệm rất nhiều (25%).
Quá trình nhiệm vụ:
1. Đến hòn đảo phía nam giao châu trong thôn đối thoại Lý Phụ.
2. Ra khỏi nhà đối thoại Vân Du Đạo Sĩ.
3. Đối thoại tiếp nữ nhạc sư giúp kiếm lô châu hầm (sp +106) (đánh rớt từ event hổ lao quan 7.0 NPC 150 lv)
4. Giao lô châu hầm cho nữ nhạc sư được Mộc Cầm.
5. Trở về đối thoại Vân Du Đạo Sĩ.
6. Đến hang động Quỳnh Sơn gần cái thôn đó... Bem 1 trận (mang team mạnh chút theo mà bem) thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ.

Người dân thôn Quỳnh Sơn đồn rằng hang động trên núi có quái thú,Tiểu Hồng-đứa trẻ trong thôn lại mất tích ở gần đó,hóa ra là thần thú ở trong hang động,phải dùng nhạc cụ của Vi Nhạc Sư tấu nhạc mới dụ được con thú ra ngoài. Người chơi mau tiêu diệt con thú này cứu Tiểu Hồng thoát khỏi nguy hiểm!!