Cống Phẩm Sa Lạt

Tác giả Conquest312, Th01 08, 2019, 11:49 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Tên Q: Cống Phẩm Sa Lạt
ĐKNV: lv 25
Địa điểm:Thôn Quy Tư - Tây Vực
Vật phẩm nhận đc: tuấn mã 2 con , cnhu(random) + 1%Exp.
Vật Phẩm nhận đc: 1 % exp
Nhiệm vụ tiếp theo: Cống Phẩm vu chân
Nội dung nhiệm vụ:
1. Đến quan phủ Thôn Quy Tư đối thoại Cam Ngạn đồng ý tìm 2 da hổ Liêu Đông (ô Tôn Thương - Sa Mạc Xung Lãnh) +2 viên tường thú linh (Liên Quyền Sỹ - Sa Mạc Xung Lãnh) .
2.Đến Đường Lớn Sa Lạt trong cung điện đối thoại với Bùi Yêu nhận được thư T.L.V đồng ý giúp đỡ
3.Mang Thư + 2 da hổ Liêu Đông, 2 viên tường thú linh đến cho Cam Ngạn thì hoàn thành nv