Đại Thần Trung Thành

Tác giả Conquest312, Th.01 08, 2019, 11:48 chiều

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Th.01 08, 2019, 11:48 chiều Last Edit: Th.01 15, 2019, 09:27 sáng by Conquest312
Tên Q: Đại Thần Trung Thành
ĐKNV: lv 25
Địa điểm: Xa sư _Tây Vực
Vật Phẩm có được: 0.3% exp
Nội dung nhiệm vụ:
1.Đến Đường lớn Xa sư đối thoại Lão Cư Lưu
2.Đế Y ngộ Lộ đối thoại Tiểu Hồng ( chỗ 3 đứa trẻ con và thằng Tặc Hang Động) đồng ý kiếm giúp 1 vóc vải lụa (vải tơ tầm hoang) (Rừng Giang Linh - Nam Quận Binh) + 5 bình rượu nho
3.Tìm đầy đủ giao cho Tiểu Hồng đồng ý giúp đỡ.
4.Trở lại Đường lớn Xa sư đối thoại Lão Cư Lưu là hoàn thành nv