Cường độ Ngọc Môn quan

Tác giả Conquest312, Th01 08, 2019, 11:47 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Th01 08, 2019, 11:47 PM Last Edit: Th01 10, 2019, 02:27 PM by Conquest312
Tên Q: Cường độ Ngọc Môn quan
ĐKNV: hoàn thành nhiệm vụ Đại Thương Nhân Đỗ Lỗ Ni
Địa điểm: Lô Thành Y Ngô ( thành Y Ngô Lý)
Vật phẩm nhận: dứa thơm tây hoặc, Hải cốt của Đ.L. Ni
Nhiệm vụ tiếp theo: Báo ơn của Đỗ Lỗ Ni
Nội dung nhiệm vụ:
1.Ðên cửa Y Ngô Lý thành (28001) nói chuyện với Người Làng (Đô Lỗ Ni) đồng ý giúp đỡ
2.Tiến vào trong thành (28002) nói chuyện với Đồn Điền Binh ở phía trước tiền trang đưa cho nó 100 đồng thì nhận được thông tin.
3. Đến ngôi nhà nhỏ ở quảng trường Y Ngô Lý (bên trái với Đồn Điền binh) (28135) nói chuyện với Lão Học Cứu,đưa cho ông ta cái đoản đao của Đỗ Lỗ Ni đồng ý giúp đỡ
4. Đến rừng Lục Châu (phía trên thành Y Ngô Lý) đánh Cường Hoá Quái (Đồn điền nông phu và Hương qua thôn cô) đc 2 quả dưa thơm Tây Vực (26025), trở lại nói chuyện với Lão học cứu nhận được Thông quan Chứng Minh và 4 quả dứa thơm tây Vực.
5.Trở lại cửa Y Ngô Lý thành (28001) nói chuyện với Đô Lỗ Ni, đến Ngọc môn quan (24443) nói chuyện chiến đấu với Thủ Quan sĩ tốt x6( phải hoàn thành trong 3 turn)