Lôi Công và Lôi Mẫu

Tác giả Conquest312, Th.01 08, 2019, 11:47 chiều

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Th.01 08, 2019, 11:47 chiều Last Edit: Th.01 15, 2019, 09:28 sáng by Conquest312
Tên Nhiệm Vụ: Lôi Công và Lôi Mẫu
Điều kiện nhiệm vụ:chuyển sinh lv 25
Địa Điểm:Lôi Thành Y Ngô-Tây Vực
Vật phẩm:Liệt Diễm Cân(mẫn+35 tt+3 phòng-4 đẳng 102.Không thể giao dịch) Điện Mẫu bảo thạch.
Nội Dung Nhiệm Vụ:
1/.Tới hộ nghèo Lôi Thành Y Ngô đối thoại Bà lão đồng ý giúp đỡ.
2/.Ra ngòai bần hộ xảy ra đối thoại chiến đấu với Lôi Công.Thắng lợi đến Diêm La Điện(60301) đối thoại đồng ý giúp đỡ.
3/.Lên tiên giới xảy ra đối thoại chiến đấu với Lôi Công Địa Thiên Tướng Hỏa Thiên Tướng Phong Thiên Tướng Thủy Thiên Tướng
4/.Tới thông độ Thiên Đình xảy ra đối thoại chiên đấu với Lôi Công Công Địa Thiên Tướng Hỏa Thiên Tướng Phong Thiên Tướng Thủy Thiên Tướng. Địa Thiên Binh Hỏa Thiên Binh Phong Thiên Binh Thủy Thiên Binh.(tiếp viện ???x9)
5/.Đến Thiên Đình đối thoại Ngọc Đế đồng ý thu thập 2 Trọng Đồng Thạch(mỏ Bắc Ngân Căn-Yến Nhiên) 1 Địa Tâm hỏa thạch(mao khương binh- hẻm núi Hoàng Trung-Lương Châu)Âm Hà Hắc Thạch(thành quỷ u ám-Địa Phủ).
6/.Thu thập đủ đối thoại Ngọc Đế thì hoàn thành nhiệm vụ