Sống 1 ngày vì ngươi

Tác giả Conquest312, Th01 08, 2019, 11:46 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Th01 08, 2019, 11:46 PM Last Edit: Th01 15, 2019, 09:29 AM by Conquest312
Tên Q: Sống 1 ngày vì ngươi
ĐKNV: lv 25
Địa điểm: Tây Vực, thành Y Ngô Lý ( Lô Thành Y Ngô)
Vật phẩm nhận được:
Lựa chọn 1: điểm kinh nghiệm nhiều 1%, bùa băng phong x30, bùa kết giới x30
Lựa chọn 2: điểm kinh nghiệm nhiều 0.3%
Nội dung nhiệm vụ:
1. Đến đường lớn Y Ngô Lý nói chuyện Tặc Hang Động, đồng ý giúp đỡ.
Đối với char nam:
- Vượt qua sa mạc Xa Sư (nước Đông Sư) đến sa mạc Nhan Thị (nhìn như 1 cái hồ nhỏ), vào bên trong đến Tiến hồ nói chuyện Định Hưng, tiến hành chiến đấu với Chồn 9 đuôi x4
Đối với char nữ:
- Đến đỉnh núi Kiều Qua Lí (Kiều Qua Hắc) đối thoại với Định Hưng, chiến đấu với Thiên Binh x4.
2. Thắng lợi quay về thành Y Ngô Lý nói chuyện Tặc Hang Động hoàn thành nhiệm vụ.