Kha Tỉ Năng quật khởi

Tác giả Conquest312, Th.01 08, 2019, 11:42 chiều

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Tên nhiệm vụ: Kha Tỉ Năng quật khởi
ĐKNV: lv 25
Địa điểm: Tây Tiên Ti - Ngoại Cửa Ải
Vật phẩm nhận được: exp nhiều 0.5%, CC Hoàn hồn đơn, Tì nữ.
Nội dung nhiệm vụ:
1. Đến bộ lạc Tây Tiên Ti trong Tiên Ti đại trướng đối thoại Kha Tỷ Năng đồng ý giúp đỡ.
2. Vào Tiên Ti Tướng đối thoại Phù La Hán.
3. Trở lại trong Tiên Ti đại trướng đối thoại Kha Năng Tỷ.
4. Vào Tiên Ti tướng đối thoại Phù La Hán xảy ra chiến đấu với Phù La Hán, Tiết Quy Lê, sĩ binh phong 8 người, tiếp viện sỹ binh thủy 8 người (phải thắng trong 6 hiệp). Thắng lợi đồng ý giúp đỡ.
5. Đến sơn động Tây Hà (Bình Châu - Hung Nô) đối thoại Tô Bá vào chiến đấu với Điền Ngân, Tô Bá, Thành Nghị, TâyLThân Binh TâyLTinh Binh... (phải thắng trong 5 hiệp)
6. Trong Sơn Động Tây Hà tọa độ 410:1130 xảy ra đối thoại với Tào Nhân vào chiến đấu Thương Diệu, Trình Ngân, Lương Hưng, Hầu Tuyển, Thương Binh TN, tiếp viện Địch Dũng Sĩ ... thắng lợi hoàn thành nv.Tên nhiệm vụ: Kha bỉ năng quật khởi
ĐKNV: lv 25
Địa điểm: Tây Tiên Ti - Ngoại Cửa Ải
Vật phẩm nhận được: exp nhiều 0.5%, CC Hoàn hồn đơn, Tì nữ.
Nội dung nhiệm vụ:
1. Đến bộ lạc Tây Tiên Ti trong Tiên Ti đại trướng đối thoại Kha Tỷ Năng đồng ý giúp đỡ.
2. Vào Tiên Ti Tướng đối thoại Phù La Hán.
3. Trở lại trong Tiên Ti đại trướng đối thoại Kha Năng Tỷ.
4. Vào Tiên Ti tướng đối thoại Phù La Hán xảy ra chiến đấu với Phù La Hán, Tiết Quy Lê, sĩ binh phong 8 người, tiếp viện sỹ binh thủy 8 người (phải thắng trong 6 hiệp). Thắng lợi đồng ý giúp đỡ.
5. Đến sơn động Tây Hà (Bình Châu - Hung Nô) đối thoại Tô Bá vào chiến đấu với Điền Ngân, Tô Bá, Thành Nghị, TâyLThân Binh TâyLTinh Binh... (phải thắng trong 5 hiệp)
6. Trong Sơn Động Tây Hà tọa độ 410:1130 xảy ra đối thoại với Tào Nhân vào chiến đấu Thương Diệu, Trình Ngân, Lương Hưng, Hầu Tuyển, Thương Binh TN, tiếp viện Địch Dũng Sĩ ... thắng lợi hoàn thành nv.Tên nhiệm vụ: Kha bỉ năng quật khởi
ĐKNV: lv 25
Địa điểm: Tây Tiên Ti - Ngoại Cửa Ải
Vật phẩm nhận được: exp nhiều 0.5%, CC Hoàn hồn đơn, Tì nữ.
Nội dung nhiệm vụ:
1. Đến bộ lạc Tây Tiên Ti trong Tiên Ti đại trướng đối thoại Kha Tỷ Năng đồng ý giúp đỡ.
2. Vào Tiên Ti Tướng đối thoại Phù La Hán.
3. Trở lại trong Tiên Ti đại trướng đối thoại Kha Năng Tỷ.
4. Vào Tiên Ti tướng đối thoại Phù La Hán xảy ra chiến đấu với Phù La Hán, Tiết Quy Lê, sĩ binh phong 8 người, tiếp viện sỹ binh thủy 8 người (phải thắng trong 6 hiệp). Thắng lợi đồng ý giúp đỡ.
5. Đến sơn động Tây Hà (Bình Châu - Hung Nô) đối thoại Tô Bá vào chiến đấu với Điền Ngân, Tô Bá, Thành Nghị, TâyLThân Binh TâyLTinh Binh... (phải thắng trong 5 hiệp)
6. Trong Sơn Động Tây Hà tọa độ 410:1130 xảy ra đối thoại với Tào Nhân vào chiến đấu Thương Diệu, Trình Ngân, Lương Hưng, Hầu Tuyển, Thương Binh TN, tiếp viện Địch Dũng Sĩ ... thắng lợi hoàn thành nv.