Nghiệp chướng và tâm ma

Tác giả Conquest312, Th.01 08, 2019, 11:37 chiều

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Tên nhiệm vụ: Nghiệp chướng và tâm ma
Điều kiện nhiệm vụ: không có.
Địa điểm: Ngụy Quốc, Ngụy Quốc Động Hải Tặc.
Vật phẩm có được: kim tỏa của Di Mê.
Quá trình nhiệm vụ:
Đến Ngụy Quốc Động Hải Tặc, trong động đối thoại với Di Di, đồng ý giúp đỡ.
Đến Rừng Miệt Lô tại ngôi nhà nhỏ đối thoại với Từ Phúc, ông ta kêu bạn tìm giúp địch thảo 1 cái (Tuyết Động Liêu Đông-Ấp Lâu Man, hoặc đánh phong 37 bên Từ Châu lấy nhật tảo mix ra nhanh hơn), cỏ lười 1 cái (Thành Cự Lục-gần Tiền Trang), trạch lan kính 1 cái (Bác Vọng Ba-Binh Sấu Dân).
Tìm xong giao cho Từ Phúc, được tâm dược.
Trở về tìm Di Di thì hoàn thành nhiệm vụ.