Nguyện Vọng Của Lưu Tiểu Đệ

Tác giả Conquest312, Th01 07, 2019, 03:30 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Th01 07, 2019, 03:30 PM Last Edit: Th05 15, 2019, 12:41 PM by A Vi Võ
Tên Q: Nguyện Vọng Của Lưu Tiểu Đệ
ĐKNV: Lvl25
Vật phẩm: Điểm kinh nghiệm 0,5%
Địa điểm: Thôn Cố Nguyên, Tây Ninh
Nội dung nhiệm vụ:
1. Đến thôn Cố Nguyên đối thoại với Lưu Tiểu Đệ đồng ý giúp đỡ nhận được Đuôi Khổng Tước.
2. Đến thành Bắc Điển đối thoại với Tiểu Hồng.
3. Trở về thôn Cố Nguyên đối thoại với Lưu Tiểu Đệ hoàn thành nhiệm vụ