Phan Đào Diên Thọ

Tác giả A Vi Võ, Th.01 08, 2019, 08:10 chiều

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

A Vi Võ

Th.01 08, 2019, 08:10 chiều Last Edit: Th.01 11, 2019, 07:52 chiều by A Vi Võ
Tên Q: Phan Đào Diên Thọ
Điều kiện nhiệm vụ: Lv 25.
Địa điểm: Tiên Giới, Linh Hư Sơn.
Vật phẩm có được: Tuấn mã 1 con, phúc thần 5 cái, đại phúc thần 3 cái.
Nhiệm vụ vụ tiếp theo: Ao Diêu Cầu Vỏ Tiên
Quá trình nhiệm vụ:
1. Ta đến Tiên Giới Linh Hư Sơn (59451) đối thoại với Nhân Hổ Tiên, vào chiến đấu với Nhân Hổ Tiên.
2. Thắng lợi, đồng ý giúp đỡ Bà Lão Tiên.
3. Ta đến con đường nhỏ Phan Đào (59433) đối thoại với Tiên Nữ vào chiến đấu với Tiên Nữ 5 người.
4. Thắng lợi, được Phan Đào của Vương Mẫu nương nương.
5. Ta về Linh Hư Sơn Đỉnh (59453) đối thoại với Bà Lão Tiên thì hoàn thành nhiệm vụ.