Ao Diêu Cầu Vỏ Tiên

Tác giả A Vi Võ, Th01 08, 2019, 08:00 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

A Vi Võ

Th01 08, 2019, 08:00 PM Last Edit: Th01 17, 2019, 04:59 AM by A Vi Võ
Tên Q: Ao Diêu Cầu Vỏ Tiên
Điều kiện nhiệm vụ: Cần phải hoàn thành nhiệm vụ Phan Đào Diên Thọ.
Địa điểm: Tiên Giới, Linh Hư Sơn.
Vật phẩm có được: Lông vũ 7 màu hoặc đơn thăng hoa.
Nhiệm vụ tiếp theo: Nguy cơ - Chuyển Cơ
Quá trình nhiệm vụ:
1. Ta đến Tiên Giới Linh Hư Sơn (59453) đối thoại với Bà Lão Tiên, đồng ý giúp đỡ.
2. Đến Diệu Trì (59422) đối thoại với Linh Qui Ngàn Năm vào chiến đấu.
3. Thắng lợi, được Tiên Giáp.
4. Trở về (59453) đối thoại với Bà Lão Tiên thì hoàn thành nhiệm vụ.