Áo Tiên Tinh Xảo

Tác giả A Vi Võ, Th01 08, 2019, 07:59 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

A Vi Võ

Th01 08, 2019, 07:59 PM Last Edit: Th01 11, 2019, 08:12 PM by A Vi Võ
Tên nhiệm vụ: Áo tiên tinh xảo
Điều kiện nhiệm vụ : Chuyển sinh lv 25.
Địa điểm: Tiên Giới, Vườn Đào.
Vật phẩm thu được: Kinh nghiệm nhiều (3%),  Áo int chuyển sinh lv 96  (trí +37, chức tính +2)
Quá trình nhiệm vụ:
1. Tới vườn đào thần đàn cùng Tiên Nữ (phải) nói chuyện, sau đó qua chỗ Chức Nữ nói chuyện, đồng y tìm kiếm 5 cái Lông Ngọc Thố.
2. Tới khư vực chấn tinh đi vòng vòng kiếm ngọc thỏ, đánh bại là kiếm được Lông Ngọc Thố, trở về vườn đào thần đàn.
3. Tới Chức Nữ nói chuyện, đồng ý tìm kiếm 1 cái  Thiên Cẩu Mao.
4. Tới tiên giới thôn phổ hộ cùng Hao Thiên Khuyển nói chuyện, tiến hành chiến đấu cùng Hao Thiên Khuyển, Nhị Lang Thần ,Cực Dương Thần Tướng 3 người, thiểu âm thần tướng 2 người, Cực Âm Thần Tướng 2 người, Thiểu Dương Thần Tướng 1 người.
5. Chiến đấu thắng lợi được Thiên Cẩu Mao, trở về cùng Chức Nữ nói chuyện, đồng ý tìm kiếm Long Tuyền Thiên Thủy.
6. Tới Long Tuyền (chỗ cái đầu rồng) lấy Long Tuyền Thiên Thủy trở về đối thoại Chức Nữ là hoàn thành nhiệm vụ.