Tiên Đồng Của Thần Tài

Tác giả A Vi Võ, Th01 08, 2019, 07:53 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

A Vi Võ

Th01 08, 2019, 07:53 PM Last Edit: Th01 11, 2019, 09:44 AM by Conquest312
Tên Q: Tiên đồng của Thần Tài
Điều kiện nhiệm vụ: Lv 25.
Địa điểm: Tiên Giới, Thôn Tiên Giới.
Vật phẩm có được: Tùy theo trường hợp có được: phúc thần 5 cái, song bảo.
Quá trình nhiệm vụ:
1. Ta đến Thôn Tiên Giới (59101) đối thoại với đứa bé thần tài (Thiên Binh), đồng ý giúp đỡ.
2. Giúp tìm gỗ ngô đồng (Thôn Tiên Giới) (59101), đá bông miếng (Thôn Tiên Giới) mỗi thứ một cái.
3. Giao cho đứa bé thần tài thì hoàn thành nhiệm vụ.