Thông Thiên Ma Chủ

Tác giả Conquest312, Th.01 07, 2019, 03:25 chiều

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Th.01 07, 2019, 03:25 chiều Last Edit: Th.05 15, 2019, 01:02 chiều by A Vi Võ
Tên Q: Thông Thiên Ma Chủ
ĐKNV: Hoàn thành nhiệm vụ Hỏa Thiêu Thông Thiên Trại
Địa điểm: Bắc Điển Nông thành - Tây Ninh
Vật phẩm nhận được: Điểm kinh nghiệm nhiều 3%, may mắn nhận được bảo vật Thạch Thí, bảo vật Lưu Tử Bân, bảo vật Vũ Văn Chí, bảo vật Thiết Mộc Gia.
Nội dung nhiệm vụ:
1/. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ Nghịch Tập của Ma Thú đối thoại tiếp đồng ý giúp đỡ.
2/. Đến trại chủ Thông Thiên (403:1637) xảy ra đối thoại đồng ý giúp đỡ. Nhận nhiệm vụ Thông Thiên ma chủ trong 10p.
3/. Tiến vào bên trong trại tại 842:395 xảy ra đối thoại chiến đấu với TThiên pháp sư x8. Chiến đấu thắng lợi ra bên ngoai trại chủ Thông Thiên đy lòng vòng tìm đánh 1 TThiên pháp sư nhận được Tà Linh Hộ Phù.
4/. Tiến vào trướng Thông Thiên đối thoại TThiên kỳ chủ chiến đấu với TThiên kỳ chủ TThiên pháp sư x7.
5/. Thắng lợi đối thoại chiến đấu với Thông thiên kỳ chủ(hồn ma) thông thiên mộc nhân 1x2 thông thiên mộc nhân 2x2 thông thiên quỷ binh x5 (tăng viện : Thông thiên quỷ binh x2) .
6/. Thắng lợi đối thoại chiến đấu tiếp với Thông Thiên Ma Chủ Cương Long x4.
Chiến đấu thắng lợi đối thoại thì hòan thành nhiệm vụ.


P/S: Phần thưởng có thể chọn 1 trong 4 món bảo vật. Khi ra khỏi trướng Thông Thiên phải có tà linh hộ phù mới được phép vào trong.