Đường Tới Thông Thiên

Tác giả Conquest312, Th01 07, 2019, 03:25 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Th01 07, 2019, 03:25 PM Last Edit: Th05 15, 2019, 01:06 PM by A Vi Võ
Tên Q: Đường Tới Thông Thiên
ĐKVN: Hoàn thành nhiệm vụ Tiến Công Yến Nhiên
Địa điểm: Phú hộ thành Bắc Điển Nông - Tây Ninh
Vật phẩm nhận được: Điểm kinh nghiệm nhiều ( 1%), 50 thịt dê. võ hương lưu di.
Nhiệm vụ tiếp theo: Quân Viện Của A Lạp Thiện
Nội dung nhiệm vụ:
- Phú hộ thành Bắc Điển Nông đối thoại với Lưu Tử Bân đồng ý giúp đỡ.
- Tiếp tục đến cửa thành Bắc Điển Nông đối thoại với Điển Nông Binh, đồng ý vào trong Lưu Gia Trại.
- Tại Lưu Gia Trại đối thoại với Lưu Tử Bân đồng ý tìm giúp 20 Dây Chuyền Thông Thiên.
- Tiến về bên trái đến Yến Nhiên quan đạo, tùy vao may mắn lấy được dây chuyền thông thiên trên người của Sa Tặc hoặc San Đạo.
- Tìm xong trở về đối thoại với Lưu Tử Bân tại Lưu Gia Trại hoàn thành nhiệm vụ.


*Lưu ý: Không party khi đối thoại với Bắc Điển Nông Binh