Tả Hiền Vương

Tác giả Huỳnh Anh, Th01 08, 2019, 08:01 AM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Huỳnh Anh

Th01 08, 2019, 08:01 AM Last Edit: Th10 18, 2019, 12:43 PM by traceurdead
Tên Q: Tả Hiền Vương
Điều kiện nhiệm vụ: không có.
Địa điểm: Bình Châu, Bộ Lạc Hung Nô.
Vật phẩm có được: Hồ Khúc của Thái Văn Cơ.
NV tiếp theo: Giải nguyền Mộng Ma

Nội dung nhiệm vụ:
Ta đến đối thoại với Tả Hiền Vương tại Bộ Lạc Hung Nô, đồng ý giúp đỡ ông ta.
Đi đến Sơn Động Tuyết Trung, trong động đối thoại với Lão Nhạc Sư, ta hứa giúp tìm da ó nhỏ- mở hòm ở bộ lạc Nam Hung Nô 1 cái, nhánh cây MM-trong Sơn động Tây Hà cạnh chỗ La Thị, ngoài ra cũng có thể lụm ở thôn vong bình, trong nhà Lương Mậu cũng có nhánh cây MM.
Đưa cho ông ta được Hồ Sáo.
Ta trở về tìm Thái Văn Cơ thì hoàn thành nhiệm vụ.