Tào Xung gở rối

Tác giả Huỳnh Anh, Th01 08, 2019, 08:01 AM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Huỳnh Anh

Th01 08, 2019, 08:01 AM Last Edit: Th10 18, 2019, 12:46 PM by traceurdead
Tên Q: Tào Xung gở rối
Địa điểm: Thượng Đẳng Thành, thôn giải Lương (Bình Châu).
Điều kiện nhiệm vụ: lv 25
Vật phẩm có được: chân def 80, chân def 75
Nội dung nhiệm vụ:
- Đến rừng Thượng Đẳng (Thượng Đẳng thành - Bình Châu) đối thoại với Dưỡng Mã Quân đồng ý giúp đở.
- Tìm Tin Mã An ( tại nơi Dưỡng Mã Binh đứng) giao cho Thái Bì Tượng (cổng thành Thượng Đẳng).
- Tìm Phá Lạng Trang (trong nhà của Giả Lục - Thượng Đẳng thành) đưa cho Tào Thống tại Phú hộ (thôn Giải Lương - Bình Châu).
- Trở về rừng Thượng Đẳng đối thoại với Dưỡng Mã Binh, đến thôn Giải Lương tìm và đối thoại với Tào Thống hoàn thành nhiệm vụ.