Sự thông minh của Điêu Thuyền

Tác giả Huỳnh Anh, Th01 08, 2019, 08:01 AM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Huỳnh Anh

Th01 08, 2019, 08:01 AM Last Edit: Th10 18, 2019, 12:46 PM by traceurdead
Tên Q: sự thông minh của Điêu Thuyền
Điều kiện nhiệm vụ: lv. 25.
Địa điểm: Bình Châu, Rừng Bình Dương.
Vật phẩm có được: Kinh Khanh Đao (công + 19, lv. 80).
Nội dung nhiệm vụ:
Ta đến Thông Đạo Bình Dương (Trong Rừng Cây Bình Dương) đối thoại với Bạch Chim, đồng ý giúp đỡ.
Đến Tây Hà Sơn Động đối thoại với La Thị và vào chiến đấu với Tượng Nghĩa Cừ, Lữ Uy Hoàng, Tuy Nguyên Tiến, Địch Đại Bác, Trường Thành Vệ 6 người.
Sau khi thắng lợi trong động ta đối thoại với Ngũ Lục và vào chiến đấu với Lữ Bố, Ngụy Tục, Xích Minh, Tào Tính, Thành Liêm, Phi Hùng Võ Sĩ 3 người.
Thắng lợi ta đến Thượng Đảng Thành đối thoại với Điêu Thuyền, đồng ý giúp đỡ.
Ta lại đến Quan Phủ đối thoại với Lữ Bố, Lữ Bố gia nhập đội ngũ của bạn.
Trở về tìm Điêu Thuyền đối thoại.
Ta quay lại đối thoại với Ngũ Lục thì hoàn thành nhiệm vụ.