Tiến Công Yến Nhiên

Tác giả Conquest312, Th01 07, 2019, 03:21 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Th01 07, 2019, 03:21 PM Last Edit: Th05 15, 2019, 12:54 PM by A Vi Võ
Tên Q: Tiến Công Yến Nhiên
ĐKNV: Hoàn thành nhiệm vụ Tư Niệm Của Vũ Văn Hoằng, Đồ Lan Huyết Chiến, Kỵ Binh Của Tộc Ngạch Tế Nạp và trên người phải có Ứng Long Nha.
Địa điểm: Thành Bắc Nông - Tây Ninh
Vật phẩm nhận được: Điểm kinh nghiệm nhiều (0.3%), cực tinh chi kiếm (+33 ATK, +4 AGI, lv 129), Hoắc Gia binh sách (+33 INT, +4 ATK, lv 129) Võ di lưu hương.
Nhiệm vụ tiếp theo: Đường Tới Thông Thiên
Nội dung nhiệm vụ:
- Đến phú hộ Bắc Nông đối thoại với Lưu Tử Bân đồng ý giúp đỡ. Nhận được Cống phẩm Đông A Lạp Thiện, Cống phẩm Tây A Lạp Thiện, Cống phẩm Ngạch Tế Nạp.
- Đến Đông A Lạp Thiện đối thoại 2 lần với Thạch Thí, ra ngoài đối thoại với Thạch Mỗ Mỗ đồng ý giúp đỡ.
- Đến tầng 3 Rừng Trừng Khẩu, tại cây cầu phía trên đối thoại và chiến đấu 2 lần. Chiến đấu thắng lợi trở về đối thoại với Thạch Thí.
- Đến Tây A Lạp Thiện đối thoại 2 lần với Vũ Văn Chí (trên người phải có Ứng Long Nha).
- Đến Ngạch Tế Nạp đối thoại với Thiết Mộc Gia đồng ý tìm giúp 10 cái Long Thủ Thiết Khối ( 30 điểm) (mõ khoáng Long Thủ Sơn), 5 cái Long Thủ Cốt (long thủ sơn đỉnh), 10 cái Long Thủ Cổ Mộc (long thủ sơn đỉnh). Thu thập xong đối thoại với Thiết Mộc Gia.
- Trở về đối thoại với Lưu Tử Bân hoàn thành nhiệm vụ.