Tiên Cảnh Trần Gian Đào Hoa Nguyên

Tác giả BeBanhBeo, Th01 07, 2019, 11:40 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

BeBanhBeo

Th01 07, 2019, 11:40 PM Last Edit: Th01 14, 2019, 02:25 AM by A Vi Võ
Tên nhiệm vụ: Tiên Cảnh Trần Gian Đào Hoa Nguyên
Điều kiện nhiệm vụ: Lv 25.
Địa điểm: Kinh Nam, Kinh Môn Sơn Bộ Lạc.
Vật phẩm có được: Cải xanh ướp 10 cái, thủy linh châu.
Quá trình nhiệm vụ:
Ta đến Kinh Nam tại Kinh Nam Sơn Bộ Lạc ta đối thoại với Tinh Phu trong nhà, đồng ý giúp đỡ.
Đến Thôn Đào Hoa Nguyên đối thoại với thôn trưởng họ Trương.
Đến căn nhà bình thường đối thoại với Tiểu Túc Tử, trả lời các câu hỏi sau: 1. Cuối nhà Tần; 2. Đào Hoa Nguyên; 3. 400 năm; 4. thuộc họ cá; 5. 60 tuổi.
Ta đến phú hộ đối thoại với Huệ Huệ, đồng ý giúp đỡ.
Đến Hồ Đào Hoa tìm Vải Dệt Nữ Nhi, đưa cho Huệ Huệ.
Ta đến căn nhà bình thường đối thoại với Hầu Đại Ma, đồng ý giúp đỡ, được cải xanh ướp 5 cái.
Đem cải xanh ướp giao cho thôn trưởng họ Trương.
Trở về đối thoại với Hầu Đại Ma, được cải xanh ướp 10 cái.
Ta đến Hồ Đào Hoa đối thoại với Chu Ngư Phu, được ngân tuyết ngư.
Ta trở về Kinh Môn Sơn Bộ Lạc đối thoại với Tinh Phu thì hoàn thành nhiệm vụ.