Chó Thần Trộm Mặt Trời

Tác giả BeBanhBeo, Th01 07, 2019, 11:40 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

BeBanhBeo

Th01 07, 2019, 11:40 PM Last Edit: Th01 14, 2019, 02:28 AM by A Vi Võ
Tên nhiệm vụ: Chó Thần Trộm Mặt Trời
Điều kiện nhiệm vụ: Lv 25.
Địa điểm: Kinh Nam, Thôn Quế Dương.
Vật phẩm có được:Tùy theo trường hợp có được: Khăn.Kh.Đằng (phong + 2, phòng - 3, nhanh nhẹn + 24, lv. 80), khăn phong hà (hỏa + 2, phòng - 3, nhanh nhẹn + 24, lv. 80).
Quá trình nhiệm vụ:
Ta đến Kinh Nam Thôn Quế Dương đối thoại với Dì Trần, đồng ý giúp đỡ.
Đến Bào Gia Trang đối thoại với Bào Lão Gia, đồng ý giúp đỡ.
Ta đến Đào Hoa Nguyên đối thoại với Cổ Tiều Phu, đối thoại tiếp với Nhị Lang Thần vào chiến đấu với Nhị Lang Thần, Hao Thiên Khuyển.
Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.