Quế Dương Trừ Hại

Tác giả BeBanhBeo, Th01 07, 2019, 11:39 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

BeBanhBeo

Th01 07, 2019, 11:39 PM Last Edit: Th01 14, 2019, 02:31 AM by A Vi Võ
Tên nhiệm vụ: Quế Dương Trừ Hại
Điều kiện nhiệm vụ: Lv 25.
Địa điểm: Kinh Nam, Thôn Quế Dương.
Vật phẩm có được: Tùy theo trường hợp có được: Lông vũ trong suốt (? + 2), cự lực thuốc 30 viên.
Quá trình nhiệm vụ:
Ta đến Kinh Nam Thôn Quế Dương trong căn nhà nghèo đối thoại với Lý Lão Đầu, đồng ý giúp đỡ.
Đến Rừng Lai Dương tầng 2 đối thoại với Dã Sơn Hầu, vào chiến đấu với Bao Long, Dã Sơn Hầu 6 người.
Thắng lợi trở về tìm Lý Lão Đầu thì hoàn thành nhiệm vụ.