Mã Thị Ngũ Thường

Tác giả BeBanhBeo, Th01 07, 2019, 11:36 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

BeBanhBeo

Th01 07, 2019, 11:36 PM Last Edit: Th01 14, 2019, 02:42 AM by A Vi Võ
Tên nhiệm vụ: Mã Thị Ngũ Thường
Điều kiện nhiệm vụ: lv. 25.
Địa điểm: Kinh Nam, ngôi nhà tranh Y Đạo.
Vật phẩm có được: Điểm kinh nghiệm nhiều.
Quá trình nhiệm vụ:
Ta đến hẻm núi Nhĩ Đạo trong ngôi nhà tranh đối thoại với Mã Lương, trả lời câu hỏi của ông ta:1. Thịt dê sấy khô (trong nhà); 2. Cải không tâm (Mông Xong Quân - Trại Tử Song - Dương Châu); 3. Gỗ vải (mở hòm trong Nhĩ Đạo Sơn Động).
Trả lời xong, ông ta sẽ kêu bạn tìm 3 thứ ấy cho ông ta.
Tìm xong đối thoại với Mã Lương, đồng ý giúp đỡ.
Ta đến Kinh Môn Sơn Bộ Lạc đối thoại với Sa Ma Kha thì hoàn thành nhiệm vụ.