Bát Trận Đồ Tinh Xảo

Tác giả BeBanhBeo, Th01 07, 2019, 11:35 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

BeBanhBeo

Th01 07, 2019, 11:35 PM Last Edit: Th01 14, 2019, 02:44 AM by A Vi Võ
Tên nhiệm vụ: Bát Trận Đồ Tinh Xảo
Điều kiện nhiệm vụ: Lv 25
Địa điểm: Thôn Quế Dương - Kinh Châu.
Vật phẩm có được: Điểm kinh nghiệm nhiều + giày agi 102, 105, 108 random.
Nội dung nhiệm vụ:
1. Đến Kinh Nam Thôn Quế Dương, trong phú hộ đối thoại Mã Lụy.
2. Đến Giăng Linh thành môn 209 : 632 đối thoại Gia Cát Lượng.
3. Đến Bạch Đế thành môn xảy ra đối thoại vào chíến đấu với Trương Nghi, Trương Chứ, Cung Lộc, kiện võ quân 3 người (chỉ được thua ko được thắng, tốt nhất chạy cho lẹ).
4. Đến hẻm núi Kinh Đường tọa độ 582 : 315 đối thoại Trần Đáo vào chiến đấu với Trương Trứ, Cung Lộc, Trương Kiều, Bút Đao Tướng 3 người, tiếp viện Bút Đao Tướng 2 người.
5. Thắng lợi đối thoại với Trương Nghi vào chiến đấu Trương Nghi, Đổng Hòa, Xa Viện, Thăng Hán Binh 5 người. Thăng Hán Binh tiếp viện 5 người.
6. Đến thành môn Bạch Đế đối thoại Gia Cát Lượng.
7. Đến Bát Đồ Trận tọa độ 722 : 1519 xảy ra đối thoại .
8. Vào Bát Đồ trận tìm Vương Sĩ đối thoại ( 622 : 615), tiếp đến tìm Đặng Phương (2394 : 1569), cuối cùng là đến Gia Cát Lượng (1996 : 178).