Nguy Cơ Của Vườn Đào

Tác giả BeBanhBeo, Th01 07, 2019, 11:34 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

BeBanhBeo

Th01 07, 2019, 11:34 PM Last Edit: Th01 14, 2019, 02:52 AM by A Vi Võ
Tên nhiệm vụ: Nguy Cơ Của Vườn Đào
Địa điểm : Kinh Nam , Đào Hoa Nguyên
Điều kiện nhiệm vụ : Hoàn thành nhiệm vụ Báo ân của Đỗ Lỗ Ni
Vật Phẩm nhận được: Tuỳ trường hợp nhận được : Trừng tứu vũ mao (?+9), Hi tinh vũ mao (?+10) nguyệt đậu vũ mao (?+11).
Quá trình nhiệm vụ:
1. Đến Đào Hoa Nguyên thôn đối thoại với A Quốc đồng ý giúp đỡ
2. Đến Trại Võ Lăng (450,850) gặp đối thoại vào chiến đấu với người làm dữ x4
3. Chiến đấu thắng lợi hậu đi tiếp (1050,800) gặp đối thoại, chiến đâu với người làm dữ x6
4. Chiến đấu thắng lợi đi tiếp (550,450) gặp đối thoại, chiến đâu với người làm dữ x6
5. Chiến đấu thắng lợi đi tiếp vào võ lăng trại 2 xảy ra đối thoại, chiến đâu với người làm dữ x8
6. Chiến đấu thắng lợi đi tiếp (650,550) xảy ra đối thoại, chiến đâu với người làm dữ x8
7. Chiến đấu thắng lợi đối thoại với Người Làng ( Đỗ Lỗ Ni ) . Về Đào Hoa Nguyên thôn đối thoại với A Quốc vào chiến đấu với tiểu túc tử, tuệ tuệ, hầu đại ma, cam khởi tiến hàng chiến đấu

Trường Hợp 1:
8. Chiến đấu thắng lợi lập tức hoàn thành nhiệm vụ .
Phần thưởng nhận được: Tuỳ trường hợp nhận được : siểm quang vũ mao (?+6), huyễn ảnh vũ mao (?+7) .

Trường Hợp 2 :
8. Thua trận (bị đánh chết, không được chạy), đối thoại tiếp đồng ý tìm Lưu Sư Phó, Nghệ Lão Gia và Hoàng Tiểu Ca
9. Đến thành môn trường sa đối thoại với Dương Phong, đến bao gia trang đối thoại với Nhị Lão Gia đến Mã Hoàng Tuý Mộ Nguyệt đối thoại với Huỳnh Tiểu Ca
10. Quay về Đào Hoa Nguyên thôn đối thoại với A Quốc lập tức hoàn thành nhiệm vụ.