Lai lịch của Nguyệt Nha Tuyền

Tác giả Huỳnh Anh, Th.01 07, 2019, 11:26 chiều

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Huỳnh Anh

Lai lịch của Nguyệt Nha Tuyền

Tên Q: lai lịch của Nguyệt Nha Tuyền
Điều kiện nhiệm vụ: lv. 25.
Địa điểm: Lương Châu, Thành Đôn Hoàng.
Vật phẩm có được: Hải Vương Hộ Uyễn (phòng + 19, nhanh nhẹn - 2, thủy + 2, lv. 65).
Nội dung nhiệm vụ:

Ta đến Lương Châu Thành Đôn Hoàng tại khách sạn đối thoại với Chung Nam Ẩn Sĩ, đồng ý giúp đỡ.
Đến Sa Mạc Đôn Hoàng (802.135), lượm giấy sách b vàng.
Trở về đối thoại với Chung Nam Ẩn Sĩ và vào chiến đấu với Biên Phòng Tốt Trưởng 7 người, Biên Phòng Tốt 6 người.
Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.