Áo mới của Thạc Tấn

Tác giả Conquest312, Th01 09, 2019, 06:57 AM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Th01 09, 2019, 06:57 AM Last Edit: Th10 18, 2019, 12:41 PM by traceurdead
Tên nhiệm vụ: Áo mới của Thạc Tấn
Điều kiện nhiệm vụ: LV 20
Đia điểm: bộ lạc Ô Hằng - Liêu Đông
Vật phẩm nhận được: 10 cân chì tùy (AGI -10, LV 15), hoặc 20 cân chì tùy (AGI -20, LV 15), hoặc 30 cân chì tùy (AGI -30, LV 15)
Nội dung nhiệm vụ:
- Đến Dinh Đan (19175), đối thoại với Thạc Tấn, chọn "Được thôi, không thành vấn đề".
- Tìm Da hồ ly (Phú hộ - thành Lan Bình) (19001), Lụa nhuộm tay (Nhã thất - thôn Vọng Bình) (19173), giao cho Thạc Tấn thì hoàn thành nhiệm vụ.