Chúc Dung phu nhân xuất trận

Tác giả Conquest312, Th01 08, 2019, 11:58 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Th01 08, 2019, 11:58 PM Last Edit: Th11 26, 2019, 06:59 PM by traceurdead
Tên Q: Chúc Dung phu nhân xuất trận
Địa điểm: Cập nhật sau...
Đknv: Cập nhật sau....
Nhiệm vụ tiếp theo: Ngột Đột Cốt xuất chinh , Lục Cầm Mạnh Hoạch
Vật phẩm nhận được : Kim tỏa Chúc Dung

Nội dung:
1.Đi đến cung điện Ngân Khánh Sơn (30303) đối thoại với Mạnh Ưu đồng ý giúp đỡ.
2.Ra ngoài đối thoại với Chúc Bưu, tiếp tục vào mê cung Ngân Khánh Sơn đối thoại với Chúc Tuyền (30576) , Chúc Anh (30581) , Đới lai động chủ (30584) rồi quay về cung điện đối thoại.
3.Ra ngoài lập tức chiến đấu Trương Nghi , Đ.vệ binh Thục x9 , thắng lợi vào chiến đấu với Mã Trung , Đ.vệ binh Thục x9.
4.Thắng lợi vào trong cung điện Ngân Khánh Sơn đối thoại đồng ý giúp đỡ.
5.Tiến vào rừng cọ (30851) lập tức đối thoại, di chuyển tới tọa độ 300:200 đối thoại chiến đấu với Mã Đại , Đ.vệ binh Thục x9.
6.Chiến đấu thắng, lợi , Chúc Dung bị thương gia nhập đội ngũ, xuất chiến Chúc Dung bị thương di chuyển xuống dưới đối thoại chiến đấu với Ngụy Diên, Trương Dực , Vương Bình, Đ.vệ binh Thục x7.
7.Thắng lợi tiếp tục di chuyển đến 1950:1050 chiến đấu với Triệu Vân, Mã Lương, Quan Xước, Đ.vệ binh Thục x7.
8.Thắng lợi di chuyển đến 2150:1750 chiến đấu với Gia Cát Lương, Mã Tốc , Đ.vệ binh Thục x8 ( tiếp viện Trương Bảo, Quan Hưng, Đ.vệ binh Thục x8 ).
9.Thắng lợi Chúc Dung bị thương rời khỏi đội ngũ, trở về Ngân Kháng Sơn cung điện đối thoại với Mạnh ưu ,tiếp tục đến Khuê phọng Ngân Khánh Sơn (30106) đối thoại với Chúc Dung thì hoàn thành nhiệm vụ.