Tâm Ma Cõi Phật (P-TSOnline v11.0)

Tác giả HiepTruong, Th07 17, 2021, 09:37 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

HiepTruong

Th07 17, 2021, 09:37 PM Last Edit: Th04 26, 2022, 07:23 AM by P-TS Online
Tên Q: Tâm Ma Cõi Phật
Điều kiện nhiệm vụ: Quá Khứ Bi Thương của Thông Túy Viên Hầu, Thiên Thạch Bí Ẩn.
Địa điểm: Địa Phủ
Vật phẩm nhận được: Random Áo P-TSOnline (ATK/INT+45, AGI+10, BK 15%, Mind+0, Lv. 100, Không Thể Giao Dịch)
Nhiệm vụ tiếp theo: Thất Hình Đại Tội.
Video Hướng Dẫn: Link Youtube

Đến Phòng Nhỏ Nữ Oa (59102) tại Đảo Thiên Ngoại, Tiên Giới, đối thoại với Nữ Oa nhận đồng ý sang Phật Giới tìm Xích Khao Mã Hầu.
Đến trước Cổng Phật Giới (Bên trái của Nam Thiên Môn) gặp A Nan Đà, giao cho ông ta "5 Kiến Công Băng Tinh" làm phí mãi lộ sang Phật Giới
Đến (62101), xảy ra đối thoại với Xích Khao Mã Hầu, xuất chiến Linh Minh Thạch Hầu, tiến hành chiến đấu với Xích Khao Mã Hầu x10.
Thắng lợi, xảy ra đối thoại với Phật Di Lặc nhận được "Cẩm Nang Di Lặc".
Trở về Phòng Nhỏ Nữ Oa (59102) tại Đảo Thiên Ngoại, Tiên Giới, đối thoại với Nữ Oa nhận được "Áo P-TS Online" thì hoàn thành nhiệm vụ.