Sự Đa Nghi Của Tào Tháo (P-TSOnline v11.0)

Tác giả MapleTr, Th07 17, 2021, 12:55 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

MapleTr

Th07 17, 2021, 12:55 PM Last Edit: Th07 17, 2021, 01:01 PM by MapleTr
Tên Q: Sự Đa Nghi của Tào Tháo
Điều kiện nhiệm vụ: Thích Sát Đổng Trác
Địa điểm: Thanh Châu, Đông Quận, Lã Gia Thôn
Vật phẩm nhận được: Thuật Hỗn Loạn
Nhiệm vụ tiếp theo:
Video Hướng Dẫn: Link Youtube

Đến cửa thành Đông Quận (11001), tại tọa độ X: 322, Y: 495 xảy ra đối thoại với Đông Quận Binh
Vào quan phủ (11302), tại tọa độ X: 320, Y: 435 xảy ra đối thoại với Trần Cung
Ra ngoại thành Đông Quận (11003) nằm bên trái quan phủ, tại tọa độ X: 482, Y: 955 đối thoại với Đông Quận Binh, Tào Tháo gia nhập đội ngũ (phải trống 1 slot võ tướng).
Trở lại quan phủ (11302), tại tọa độ X: 359, Y: 418 xảy ra đối thoại với Trần Cung, Tào Tháo rời khởi đội ngũ.

Di chuyển sang Lã Gia Thôn (11048), tại tọa độ X: 1050, Y: 812 xảy ra đối thoại với Lã Bá Sa.
Tiếp tục di chuyển đến tọa độ X: 582, Y: 475 xảy ra đối thoại 1 lần nữa với Lã Bá Sa.
Vào nhà của Lã Bá Sa(11049), tiếp tục xảy ra đối thoại.
Trở ra ngoài (11048), tại tọa độ X: 549, Y: 459 xảy ra đối thoại với Gia Đinh Bá Sa
Vào nhà Lã Bá Sa (11049), xảy ra đối thoại với Tào Tháo và Trần Cung.
Trở ra ngoài (11048), tại tọa độ X: 642, Y: 455 xảy ra đối thoại với Tào Tháo
Di chuyển sang tọa độ X: 822,Y: 355 tiến hành chiến đấu với Gia Đinh Bá Sa

Lưu ý:
- Tổ chức Party tối đa 2 người
- Loạn mẫn

Thắng lợi được đưa vào nhà bếp (11050), tiến hành đối thoại với Heo.
Di chuyển về nhà Lã Bá Sa (11049), đối thoại với Tào Tháo.
Di chuyển sang Đường Mòn Lã Gia Thôn (11047), tại tọa độ X: 583, Y: 385 tiến hành chiến đấu với Lã Bá Sa

Lưu ý:
- Tổ chức Party tối đa 2 người

Thắng lợi tiến hành chiến đấu trận thứ hai với Lã Bá Sa và Hồn Gia Đinh

Lưu ý:
- Tổ chức Party tối đa 2 người
- Loạn mẫn

Thắng lợi xảy ra đối thoại lập tức hoàn thành nhiệm vụ.