Đại Thương Nhân Đỗ Lỗ Ni

Tác giả BeBanhBeo, Th01 07, 2019, 11:08 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

BeBanhBeo

Th01 07, 2019, 11:08 PM Last Edit: Th01 10, 2019, 02:28 PM by Conquest312
Tên Q: Đại Thương Nhân Đỗ Lỗ Ni
ĐKNV: lv25
Địa điểm: Ti Lộ, thành Sa Lạt
Vật phẩm nhận đc: Đao của Đ.L.N
Nhiệm vụ tiếp theo: Cường độ Ngọc Môn quan
Nội dung nhiệm vụ:
1. Đến Đường Lớn Sa Lạt Trong nhà trọ (29241) đối thoại Người Làng (Đỗ Lỗ Ni), đồng ý giúp đỡ
2. Đến mỏ khoáng Vu Châu kiếm giúp 10 miếng vàng ước hẹn ( Vàng ngón út (37030) 26 đ loại nhỏ ).
3. Mang đến cho Người Làng đồng ý kiếm giúp 5 cái thủy tinh phát ra ánh sáng kì diệu (h.quang t.tinh 24 đ) (37578) +1 đá máu gà 25 đ (37931)
4. Chọn không trả tiền, đánh 1 trận, sau đó trả 600 vàng sẽ nhận được Hoàng Cân sư đầu
4. Ra ngoài cổng thành (29001) xảy ra đối thoại với Người Làng thì hoàn thành nv.